Teknik Bilgi

Tig Kaynak Teli Seçimi

tig kaynak teli secimi

TİG KAYNAK TELİ SEÇİMİ

Tig kaynak teli seçimi

için Tig kaynak tellerinin özelliklerini bilmek gerekmektedir. Tig kaynak tellerini inceleyecek olursak :

Argon(TİG) kaynak teli 7 ana başlık altında toplanılabilir ;

  1. Alaşımsız Çelikler
  2. Hafif alaşımlı çelikler
  3. Paslanmaz çelikler
  4. Aluminyum ve alaşımları
  5. Nikel ve alaşımları
  6. Bakır ve alaşımları
  7. Sert dolgu

TİG Kaynak Teli Seçimi

Tig Argon Kaynak Telleri

Tig Argon Kaynak Telleri

TİG (ARGON) KAYNAK TELİ ÇEŞİTLERİ

1. ALAŞIMSIZ ÇELİKLER’DE TİG KAYNAK TELİ SEÇİMİ :

OG1

:Oksi asetelin kaynağı için oldukça düşük karbonlu teldir.Otomobillerin yırtık kaportalarının tamirinde, çelik saçların birleştirilmesinde , bazı borulama sistemlerinin kurulumunda kullanılır.

OG2: Enerji santrallerinde, makina ve tarım ekipmanların tamirinde, boruların birleştirilmesinde ve tamirinde kullanılır

TG1, TG2 VE TG3: Boruların, ince taneli çeliklerin ve alaşımsız çeliklerin kaynağında kullanılan argon telleridir. Petrokimya, kimya, su ve doğalgaz boru bağlantılarının kök ve kapak pasolarında rahatlıkla kullanılır.

TG102: Düşük alaşımlı ve alaşımlı çeliklerin argon kaynağında kullanılan mikro alaşımlı kaynak telidir. paslı ,boyalı, kirli malzemelerin tek seferli kaynağı için kullanılır.

2. HAFİF ALAŞIMLI ÇELİKLER’DE TİG KAYNAK TELİ SEÇİMİ

TG150 ve TG171

: Belli bir sıcaklığa(-60 derece,-90 derece) kadar düşük sıcaklıklarda çalışan çeliklerin kaynağının yapılması için kullanılan argon kaynak telidir.

Petrokimya, kimya, gaz endüstrilerinde ve bilhassa boru, kazan, tank, vana, pompa kaynaklarının kök ve dolgu pasolarında kullanılması uygun olmaktadır.

TG201, TG201A, TG211, TG211A, TG222, TG 222A, TG235, TG285 VE TG295: Değişik sıcaklıklara kadar(650 dereceye) çalışmaya maruz kalan, molibden, krom gibi elementlerle alaşım gösteren sürünme dayanımlı çeliklerin argon kaynağında kullanılan kaynak telleridir. Özellikle buhar üretim tesisleri, kazan, basınçlı kap ve boru donanımlarının kök ve kapak pasolarında kullanılmaktadır.

3. PASLANMAZ ÇELİKLER’DE TİG KAYNAK TELİ SEÇİMİ

TI 307Sİ

: Kalıp, vinç bandajı, zorlamaya, basınç, darbe, aşınmaya maruz kalmış, çatlama hassasiyeti fazlaca olan parçalar üzerine dolgu yapmaya ve sert dolgu öncesi gerilim gidermeye yarayan tampon tabaka kaynakları için kullanımı çok uygundur.

TI 308L: İlaç sanayinde, içecek ve gıda sektöründe, paslanmaz çelik donanım, boru ve tank kaynakları için kullanılır.

TI 309L: Karbonlu çeliklerde 304 ve 304L modelli yüzey kaplamasına kavuşmak için, 308 ve 308L modelli kaynak malzemeleri ile kaplanması öncesinde tampon tabaka olarak kullanılabilmektedir.

TI 310: Çelik ve çimento sanayinde çok yüksek ısılarda çalışan ısıl işlem ve endüstriyel fırın ve malzemelerinin kaynağına uygundur.

TI 316L: Bilhassa boya, kimya, tekstil, kâğıt, gemi ve yat endüstrilerinde kullanılır.

TI 318L:Bilhassa boya, tekstil, kimya, petrokimya, kâğıt, gemi ve yat endüstrilerinde kullanılır.

TI 347: Bilhassa gıda içecek ve ilaç sanayinde, boru ve tank kaynaklarında kullanılır.

TI 410: 450°C’ye kadar işletme sıcaklıklarına, fan bıçaklarının, korozyon ve erozyona maruz kalan gaz, su ve buhar fanının, armatürlerin birleştirme kaynaklarına ve sızdırmazlık yüzeylerinin dolgu kaynaklarına uygun olabilmektedir.

TI 2209: Kâğıt, deniz suyu arıtma sanayilerinde, kimya, petrokimya, gemi inşa, asit tanklarının ve boru donanımlarının kaynağında kullanılması uygundur.

4. ALUMİNYUM VE ALAŞIMLARI’NDA TİG KAYNAK TELİ SEÇİMİ:

TAL1100

: Saf alüminyum malzeme kaynağında kullanılır.

TAL4043: Yüzde 5 silisyumlu argon kaynak telidir. %7’den az silisyum içeren dökme alüminyum alaşımlarının argo kaynağında kullanılır.

TAL4047: Alüminyum-silisyum alaşımı argon telidir. %7’den daha fazla Si içeren Al-Si alaşımlarının ve Al-Si-Mg) döküm alaşımlarının kaynağına alüminyum alaşımlarının kaynağına uygun durumdadır.

TAL5183:Yüzde 5 Magnezyum ve Mangan alaşımlı argon kaynak telidir. Al-Mg ve Al-Mg-Mn alaşımlarının kaynağına oldukça uygundur.

TAL5356:Yüzde 5 Magnezyum alaşımlı argon kaynak telidir. Al-Mg ve Al-Mg-Si alaşımlarının kaynağında kullanımı uygundur.

 5. NİKEL VE ALAŞIMLAR’INDA TİG KAYNAK TELİ SEÇİMİ

TNI422

: Ni-20Cr3Mn2,5Nb alaşımı argon kaynak metali veren, Ni-Cr-Fe alaşımlı olan argon kaynak telidir. Paslanmaz çelikler ile düşük alaşımlı çeliklerin ve nikel alaşımlarının kaynağında, kaynak becerisi düşük çeliklerin yüzeyine tampon, sıvama pasoları ve kaplama kaynaklarında kullanılır.

TNI425: Ni-22Cr9Mo3,5Nb alaşımı argon kaynak metali veren Nikel, krom ve molibden alaşımı argon kaynak telidir. Farklı nikel alaşımlarının, farklı paslanmaz çeliklerin kaynak becerisi düşük çeliklerin yüzeyine tampon ve sıvama pasoları uygulamalarında ve bu alaşımların tamir kaynaklarında kullanılır.

6. BAKIR VE ALAŞIMLARI’NDA TİG KAYNAK TELİ SEÇİMİ

TCU Al8

:Aluminyum bronzu kaynak metali veren argon kaynak telidir. Makina imalatında, kimya sanayinde ve gemi inşasında kullanılır.

 7. SERT DOLGU ‘DA TİG KAYNAK TELİ SEÇİMİ

TH801:

Valf oturma yüzeyleri, çimento helezonları, buhar türbinlerinin mekanik parçaları, sürekli döküm kalım ve aksamı, karıştırıcı kanatlar, çırpıcı bıçakları, pompa parçaları kaynaklarında kullanılır.

TH806: Sıcak kesme bıçakları, ingot kesici uçları, subap ve subap oturma yüzeyleri kaynaklarında kullanılmaktadır.

TH812: Kâğıt, karton, zemin ve çatı kaplama malzemeleri ve ağaç kesme bıçakları sert dolgu kaynaklarında kullanılır.

T CARBIDE 2350 VE T CARBIDE 3000: Matkaplarının sert dolgu Mikserlerin, kalıpların ve kalıp kesme kenarlarının, dökümhanelerde maça donanımlarının, kırıcı millerin kaynaklarında kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir